λυπηρῶν

λυπηρῶν
λῡπηρῶν , λυπηρός
painful
fem gen pl
λῡπηρῶν , λυπηρός
painful
masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • оскърблениѥ — ОСКЪРБЛЕНИ|Ѥ (4*), ˫А с. 1.Огорчение, печаль: Рабовъ въ причьтъ не повелѣваѥмъ приводити. без волѧ господы ихъ. на оскърблѥниѥ притѧжавъшиимъ. (ἐπὶ λύπῃ) КЕ XII, 20а; Приводити рабы въ причетъ без волѧ г҃диi своiхъ не повелѣваемъ на оскрьбление… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • оскърблѧти — ОСКЪРБЛѦ|ТИ (41), Ю, ѤТЬ гл. 1.Огорчать, печалить: Зѣло мѧ оскърбл˫аѥть. ˫ако оставлѥни быша прочеѥ оч҃ьскии канони. и вьсе извѣщениѥ цр҃кви изгънано бысть. (λυπεῖ) КЕ XII, 199б; того села чл҃вци. придоша къ ѥп(с)ппу [так!]… вадѧще на попа. рѣша… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ИОАНН КУКУЗЕЛЬ — [Пападопул; греч. ᾿Ιωάννης Κουκουζέλης Παπαδόπουλος, ὁ μαΐστωρ] († до 1341), прп. (пам. греч. 1 окт.; во 2 ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Афонских преподобных), маистор (руководитель придворного хора), мон. Великой Лавры на Афоне, визант.… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”